فارسیEnglish
 • معرفی مدیران

  ابراهیم یاسری

  ابراهیـم یاسـری

  سمت:مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
  تحصیلات:مهندس ماشین آلات ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و معادل دکترای مدیریت دولتی
  e.yaseri@abiports.com

  حبیب اله اکبری منفرد

  سمت:رئـیـس هـیـات مـدیـره
  تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  h.akbari@abiports.com

  آریا بنادر ایرانیان

  سید علی نعیمی

  سمت:معاونت عملیات و عضو هیات مدیره
  تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  e.naeimi@abiports.com

  آریا بنادر ایرانیان

  عبدالکریم رزازان

  سمت:عضو هیات مدیره
  تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  krazazan@abiports.com

  درباره ما

  لطفا برای بازدید از رزومه مدیران به قسمت درباره ما مراجعه نمایید .

  http://abiports.com/about_us.php?lang=fa

Published on the web by Horuph Studio™ version 10.5.784