فارسیEnglish
 جرثقیل محوطه ای 50 تن (ماشینی)

جرثقیل محوطه ای 50 تن (ماشینی)

نوع دستگاه جرثقیل ماشینی مدل دستگاه LTM1050 تعداد سیلندر 6 ظرفیت دستگاه 50تن کار خانه سازنده لیبهر نام موتور LIEBHERR ...

 جرثقیل موبایل ساحلی80تن

جرثقیل موبایل ساحلی80تن

نوع دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی مدل دستگاه LHM420 تعداد اکسل ها 16 ظرفیت دستگاه 80تن کار خانه سازنده لیبهر نام موتور LIEBHERR...

 جرثقیل موبایل ساحلی140تن

جرثقیل موبایل ساحلی140تن

نوع دستگاه جرثقیل موبایل ساحلی مدل دستگاه LHM550 تعداد اکسل ها 20 ظرفیت دستگاه 140تن کار خانه سازنده لیبهر نام موتور LIEBHERR...

 جرثقیل محوطه ای130تن (ماشینی)

جرثقیل محوطه ای130تن (ماشینی)

نوع دستگاه جرثقیل ماشینی مدل دستگاه LTM11130 تعداد سیلندر 6 ظرفیت دستگاه 130تن کار خانه سازنده لیبهر نام موتور LIEBHERR ...

نشر یافته در وب توسط استدیوی هـروف™ نسخه 10.5.784